European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Startuje rekrutacja na wyższe semestry

| Piotr Wojnarowski

 
Drodzy Kandydaci, 
rozpoczynamy rekrutację na wyższe semestry studiów.

Rekrutacja trwa od 1 lutego do 28 lutego 2023 r.

Zajęcia dydaktyczne  w formie stacjonarnej (dziennej) rozpoczynają się 20 lutego.
Zajęcia dydaktyczne w formie niestacjonarnej (zaocznej) rozpoczynają się w marcu.

oferta na semestr letni 2022/2023

Zakończenie rekrutacji 2022/2023

| Piotr Wojnarowski

Drodzy Kandydaci na studia,

Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od października w roku akademickim 2022/2023 została zakończona.


Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą.

Zapraszamy do udziału w kolejnej rekrutacji.

Godziny pracy Biura Rekrutacji

| Agnieszka Bliszczak

Zapraszamy do Biura Rekrutacji:

 

w Kampusie Jutrzenki

pon. - pt. 8:00 - 16:00

 

 

 w Kampusie Jagiellońska

pon. - pt. 8:00 - 16:00

Finanse i rachunkowość I-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne): lista rezerwowa

| Agnieszka Bliszczak

                                 Kandydacie na Finanse i rachunkowość:                                  

 

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń na kierunek: Finanse i rachunkowość I-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne) obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową.

 

                                                                                                                                                    

Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne): lista rezerwowa

| Piotr Wojnarowski

                                 Kandydacie na Bezpieczeństwo wewnętrzne:                                  

 

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń na kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne I-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne) obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową.

 

                                                                                                                                                    

Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne): lista rezerwowa

| Agnieszka Bliszczak

                                 Kandydacie na Bezpieczeństwo wewnętrzne:                                  

 

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń na kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne II-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne) obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową.

 

                                                                                                                                                    

Zarządzanie I-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne): ważny komunikat!

| Agnieszka Bliszczak

                                                                                                                                                      

 

Drodzy Kandydaci na studia, 

Informujemy, że osiągnęliśmy limit przyjęć na kierunku: Zarządzanie I-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne). Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą. W trosce o jakość studiów oraz warunki studiowania, które są dla nas wartościami nadrzędnymi, nie możemy już prowadzić zapisów na ww. kierunek studiów, ani też uruchomić rekrutacji do równoległych grup.

Rekrutacja na kierunek: ZARZĄDZANIE I st. (studia niestacjonarne/zaoczne) została zamknięta.

Z przyjemnością witamy w naszym gronie wszystkich nowych studentów!

Zabrakło dla Ciebie miejsca? Sprawdź otwarte zapisy na innych kierunkach w ofercie UTH: https://rekrutacja.uth.edu.pl/pl/

 

                                                                                                                                                      

Harmonogram spotkań organizacyjnych

| Piotr Wojnarowski

                                                  Spotkanie organizacyjne                                                    

Serdecznie zapraszamy kandydatów przyjętych
na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
na spotkanie organizacyjne. 

Harmonogram spotkań dostępny tutaj

                                                                                                                                                      

Finanse i rachunkowość II-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne) - ważny komunikat!

| Agnieszka Bliszczak

                                                                                                                                                      

 

Drodzy Kandydaci na studia,

Informujemy, że osiągnęliśmy limit przyjęć na kierunku: Finanse i rachunkowość   II-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne). Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą. W trosce o jakość studiów oraz warunki studiowania, które są dla nas wartościami nadrzędnymi, nie możemy już prowadzić zapisów na ww. kierunek studiów, ani też uruchomić rekrutacji do równoległych grup.

Rekrutacja na kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ II-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne) została zamknięta.

Z przyjemnością witamy w naszym gronie wszystkich nowych studentów!

Zabrakło dla Ciebie miejsca? Sprawdź otwarte zapisy na innych kierunkach w ofercie UTH: https://rekrutacja.uth.edu.pl/pl/

 

                                                                                                                                                      

Architektura wnętrz: trzeci termin weryfikacji umiejętności praktycznych

| Piotr Wojnarowski

                                       Kandydacie na Architekturę wnętrz:                                         

Przypominamy, że weryfikacja umiejętności praktycznych (trzeci termin)
odbędzie się 21 września 2022 roku w Auli im. prof. J. Jury (ul. Jagiellońska 82D).


Sprawdź szczegóły w wiadomości na swoim koncie lub skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

 

Kandydaci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którzy chcieliby skorzystać z dostosowania postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji, proszeni są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych: BON@uth.edu.pl, nie później niż na 3 dni przed weryfikacją umiejętności praktycznych.

Transport I-go stopnia, stacjonarny - ważny komunikat!

| Piotr Wojnarowski

                                                                                                                                                      

 

Drodzy Kandydaci na studia, 

Informujemy, że osiągnęliśmy limit przyjęć na kierunku: Transport I-go stopnia (studia stacjonarne/dzienne). Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą. W trosce o jakość studiów oraz warunki studiowania, które są dla nas wartościami nadrzędnymi, nie możemy już prowadzić zapisów na ww. kierunek studiów, ani też uruchomić rekrutacji do równoległych grup.

Rekrutacja na kierunek: TRANSPORT I st. (studia stacjonarne/dzienne) została zamknięta.

Z przyjemnością witamy w naszym gronie wszystkich nowych studentów!

Zabrakło dla Ciebie miejsca? Sprawdź otwarte zapisy na innych kierunkach w ofercie UTH: https://rekrutacja.uth.edu.pl/pl/

 

                                                                                                                                                      

Informatyka stacjonarna - ważny komunikat!

| Piotr Wojnarowski

                                                                                                                                                      

 

Drodzy Kandydaci na studia,

Informujemy, że osiągnęliśmy limit przyjęć na kierunku: Informatyka (studia stacjonarne/dzienne). Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą. W trosce o jakość studiów oraz warunki studiowania, które są dla nas wartościami nadrzędnymi, nie możemy już prowadzić zapisów na ww. kierunek studiów, ani też uruchomić rekrutacji do równoległych grup.

Rekrutacja na kierunek: INFORMATYKA (studia stacjonarne/dzienne) została zamknięta.

Z przyjemnością witamy w naszym gronie wszystkich nowych studentów!

Zabrakło dla Ciebie miejsca? Sprawdź otwarte zapisy na innych kierunkach w ofercie UTH: https://rekrutacja.uth.edu.pl/pl/

 

                                                                                                                                                      

Budownictwo niestacjonarne - ważny komunikat!

| Piotr Wojnarowski

                                                                                                                                                      

 

Drodzy Kandydaci na studia, 

Informujemy, że osiągnęliśmy limit przyjęć na kierunku: Budownictwo (studia niestacjonarne/zaoczne). Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą. W trosce o jakość studiów oraz warunki studiowania, które są dla nas wartościami nadrzędnymi, nie możemy już prowadzić zapisów na ww. kierunek studiów, ani też uruchomić rekrutacji do równoległych grup.

Rekrutacja na kierunek: BUDOWNICTWO (studia niestacjonarne/zaoczne) została zamknięta.

Z przyjemnością witamy w naszym gronie wszystkich nowych studentów!

Zabrakło dla Ciebie miejsca? Sprawdź otwarte zapisy na innych kierunkach w ofercie UTH: https://rekrutacja.uth.edu.pl/pl/

 

                                                                                                                                                      

Transport I-go stopnia, niestacjonarny - ważny komunikat!

| Piotr Wojnarowski

                                                                                                                                                      

 

Drodzy Kandydaci na studia, 

Informujemy, że osiągnęliśmy limit przyjęć na kierunku: Transport I-go stopnia (studia niestacjonarne/zaoczne). Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą. W trosce o jakość studiów oraz warunki studiowania, które są dla nas wartościami nadrzędnymi, nie możemy już prowadzić zapisów na ww. kierunek studiów, ani też uruchomić rekrutacji do równoległych grup.

Rekrutacja na kierunek: TRANSPORT I st. (studia niestacjonarne/zaoczne) została zamknięta.

Z przyjemnością witamy w naszym gronie wszystkich nowych studentów!

Zabrakło dla Ciebie miejsca? Sprawdź otwarte zapisy na innych kierunkach w ofercie UTH: https://rekrutacja.uth.edu.pl/pl/

 

                                                                                                                                                      

Informatyka niestacjonarna - ważny komunikat!

| Piotr Wojnarowski

                                                                                                                                                      

 

Drodzy Kandydaci na studia,

Informujemy, że osiągnęliśmy limit przyjęć na kierunku: Informatyka (studia niestacjonarne/zaoczne). Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą ofertą. W trosce o jakość studiów oraz warunki studiowania, które są dla nas wartościami nadrzędnymi, nie możemy już prowadzić zapisów na ww. kierunek studiów, ani też uruchomić rekrutacji do równoległych grup.

Rekrutacja na kierunek: INFORMATYKA (studia niestacjonarne/zaoczne) została zamknięta.

Z przyjemnością witamy w naszym gronie wszystkich nowych studentów!

Zabrakło dla Ciebie miejsca? Sprawdź otwarte zapisy na innych kierunkach w ofercie UTH: https://rekrutacja.uth.edu.pl/pl/

 

                                                                                                                                                      

-

| Agnieszka Bliszczak

                                     Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych                                      

W Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej funkcjonuje
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
BON jest jednostką mającą na celu wsparcie 
w procesie kształcenia i pokonywaniu ograniczeń.

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z BON są:

  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach
    w trybie standardowym, ale niemające orzeczonego stopnia niepełnosprawności,
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy.

 

Więcej informacji dotyczących pracy BON znajdziesz tutaj.
Pobierz: Informator Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Pamiętaj, aby skorzystać z którejkolwiek formy wsparcia,
należy zarejestrować się 
w BON
oraz złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi 
stan zdrowia.

                                                                                                                                              

Ważne zasady rekrutacji

| Agnieszka Bliszczak

 

Przypominamy, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc jest ograniczona. 


Po dokonaniu rejestracji online należy w ciągu 7 dni wnieść opłatę rekrutacyjną
oraz dostarczyć do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty i podpisane formularze rekrutacyjne.

 

 Sprawdź godziny pracy Biura Rekrutacji

 

Architektura wnętrz: ogłoszenie terminów weryfikacji umiejętności praktycznych

| Piotr Wojnarowski

                                       Kandydacie na Architekturę wnętrz:                                         

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła terminy egzaminu praktycznego.

Sprawdź terminy weryfikacji umiejętności praktycznych - tutaj.

Przypominamy, że przyjęcie na studia na kierunku Architektura wnętrz następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji umiejętności praktycznych.

Biuro Rekrutacji poinformuje każdego kandydata o terminie oraz godzinie egzaminu praktycznego na 7 dni przed przeprowadzanym egzaminem.

 

Jak się zapisać na studia w UTH Warszawa?

| Piotr Wojnarowski

                                              Rekrutacja krok po kroku                                               

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy film,
który pomoże Wam w przejściu rejestracji krok po kroku!