Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Wydział Zarządzania i Logistyki


   powrót
Nazwa Wydział Zarządzania i Logistyki
Opis Wydział Zarządzania i Logistyki ukierunkowany jest na praktyczną stronę wiedzy i zgodnie z misją Uczelni reaguje na potrzeby rynku między innymi poprzez uruchamianie nowych specjalności na kierunkach, wprowadzanie nowych zajęć o charakterze praktycznym, a także organizowaniu fakultatywnych spotkań studentów z osobami, które odniosły sukces w różnych segmentach rynku w gospodarce wolnorynkowej. Ofertę dla studentów uzupełniają interesujące praktyki zawodowe. Na Wydziale Zarządzania i Logistyki działalność dydaktyczną i naukową prowadzą nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Są to wykładowcy cenieni w świecie nauki, którzy nie tylko mają wiedzę teoretyczną, ale i bogate doświadczenie praktyczne. W skład Wydziału wchodzą: Katedra Ekonomii, Katedra Finansów i Bankowości oraz Katedra Zarządzania i Organizacji. Pracownicy Wydziału ZiL realizują proces dydaktyczny na specjalnościach tworzonych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami biznesu, wykorzystując przy tym najnowsze trendy i wiedzę naukową wspomaganą przez narzędzia multimedialne. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów, laboratoriów, seminariów, warsztatów i spotkań z przedstawicielami praktyki. Studenci Wydziału Zarządzania i Logistyki mogą pogłębiać wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w kołach naukowych kierowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, mogą uczestniczyć w wizytach studialnych, między innymi w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Sejmie czy też Pałacu Prezydenckim. Wydział prowadzi również praktyczne kursy, które poszerzają praktyczne umiejętności. Wydział prowadzi liczne prace badawcze we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wydział organizuje również wiele konferencji naukowych, seminariów i sympozjów. Główną ideą licznych spotkań z naukowcami z Polski oraz świata jest bezpośrednia wymiana myśli i doświadczeń. Nie mniej istotnym zadaniem Wydziału jest również propagowanie osiągnięć własnych pracowników naukowych. Kadra naukowa efekty swoich badań przedstawia między innymi w kwartalniku naukowym "Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Kwartalnik ukazuje się od października 2009 r. W 2012 r. czasopismo zostało umieszczone na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat MNSiW z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, część B, poz. 1172). Za publikację artykułu w „Przedsiębiorstwie Przyszłości” przysługują 4 punkty do zaliczenia w dorobku naukowym. Ponadto kwartalnik pozytywnie przeszedł proces ewaluacji prowadzony przez Index Copernicus International i w 2013 r. został umieszczony w bazie czasopism naukowych – IC Journals Master List 2012.
Adres ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa
Telefon Kampus Jutrzenki +48 22 262 88 30, Kampus Jagiellońska +48 22 262 88 10
WWW uth.edu.pl
E-mail dziekanat.zil@uth.edu.pl

 Studia (72) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) - dla absolwentów z Płońska i WSES z Ostrołęki uzupełniające magisterskie zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) - Płońsk i Ostrołęka uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia - nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
Business Marketing Management - Zarządzanie (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Business Marketing Management - Zarządzanie (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Business Marketing Management - Zarządzanie (II stopnia, nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Business Marketing Management - Zarządzanie (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
Business Marketing Management - Zarządzanie (II stopnia, nst) - dla absolwentów z Płońska i WSES z Ostrołęki uzupełniające magisterskie zaoczne
Business Marketing Management - Zarządzanie (II stopnia, nst) - Płońsk i Ostrołęka uzupełniające magisterskie zaoczne
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe - Finanse i rachunkowość (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe - Finanse i rachunkowość (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe - Finanse i rachunkowość (II stopnia, nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe - Finanse i rachunkowość (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
HR manager i coaching biznesowy - Zarządzanie (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
razem: 72
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce