Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej


   powrót
Nazwa Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Opis Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, po połączeniu Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jest niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego. Realizując misję upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowuje wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego. Działalność dydaktyczną i naukową prowadzi wysoko kwalifikowana kadra, dla której UTH jest podstawowym miejscem pracy. Uczelnia rozwija ofertę dydaktyczną na kierunkach technicznych i społecznych. Realizuje ją na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Urzeczywistniając zasadę równego dostępu do edukacji oraz kariery bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe, wyznanie, światopogląd, wiek oraz stan zdrowia, Uczelnia Techniczno-Handlowa wspiera rozwój naukowy pracowników dydaktycznych oraz indywidualne dążenia studentów związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Uczelnia rozwija współpracę z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą, z zachowaniem najwyższych wymogów jakości. Wymiana doświadczeń i współpraca z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami życia gospodarczego przyczynia się do rozwoju Uczelni Techniczno-Handlowej jako instytucji nowoczesnej, uwzględniającej w swojej ofercie zarówno potrzeby rynku, jak i zainteresowania studentów.
Adres ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa oraz ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa
Telefon Kampus Jutrzenki tel. +48 (22) 262 88 88, Kampus Jagiellońska tel. +48 22 262 88 89
WWW uth.edu.pl
E-mail rekrutacja@uth.edu.pl

 Studia (128)   Jednostki prowadzące studia (3) 
 
 strona 1/6 2 3 4 5
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (I stopnia, nst) Płońsk wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) - dla absolwentów z Płońska i WSES z Ostrołęki uzupełniające magisterskie zaoczne
Administracja rządowa i samorządowa - Zarządzanie (II stopnia, nst) - Płońsk i Ostrołęka uzupełniające magisterskie zaoczne
Agent celny podyplomowe zaoczne
Akademia Menedżera-Innowatora podyplomowe zaoczne
Akademia przywództwa podyplomowe zaoczne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia - nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, nst) wyższe zawodowe (licencjat) zaoczne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, st) wyższe zawodowe (licencjat) dzienne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, nst) uzupełniające magisterskie zaoczne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, nst) - dla absolwentów uzupełniające magisterskie zaoczne
Budowa i eksploatacja dróg - Budownictwo (studia inżynierskie, nst) wyższe zawodowe (inżynier) zaoczne
Budowa i eksploatacja dróg - Budownictwo (studia inżynierskie, st) wyższe zawodowe (inżynier) dzienne
Budowa i eksploatacja samochodów - Transport (studia inżynierskie, nst) wyższe zawodowe (inżynier) zaoczne
Budowa i eksploatacja samochodów - Transport (studia inżynierskie, st) wyższe zawodowe (inżynier) dzienne
Budowa i tuning samochodów - Transport (studia inżynierskie, nst) wyższe zawodowe (inżynier) zaoczne
Budowa i tuning samochodów - Transport (studia inżynierskie, st) wyższe zawodowe (inżynier) dzienne
Budownictwo ogólne - Budownictwo (studia inżynierskie, nst) wyższe zawodowe (inżynier) zaoczne
razem: 128
 strona 1/6 2 3 4 5
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce