Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej / Wydział Zarządzania i Logistyki

Wywiad i kontrwywiad - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, nst) - dla absolwentów

Poziom kształcenia: uzupełniające magisterskie Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-04 do 2020-09-24 10:00:00

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia trwają: 3 semestry dydaktyki + semestr dyplomowy.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w Instytucjach Bezpieczeństwa Państwa, szczególnie służbach specjalnych, policji, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa, w tym w ośrodkach analitycznych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • potrafi wskazać obszary, w których należy poszukiwać informacji, istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa,
  • ma wiedzę i potrafi omówić sposoby uzyskiwania informacji oraz wskazać na ich prawne umocowanie,
  • zna zasady i reguły organizacji współpracy pomiędzy wywiadami i kontrwywiadami w ramach państwa jak i między państwami,
  • ma umiejętność przygotowania krótkich, analitycznych informacji na zadany temat.

 

UWAGA!

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, kontynuujący naukę w Uczelni, zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej. Absolwenci studiów I stopnia w UTH, przy kontynuacji nauki na studiach II stopnia, otrzymują 400 zł bonifikaty w czesnym na czwartym semestrze studiów. Ponadto absolwenci studiów I stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Logistyki lub Wydział Inżynieryjny UTH oraz Wydział Zamiejscowy w Płońsku zdający egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/2020, przy zapisie na studia II stopnia w UTH do 31 lipca otrzymują dodatkową bonifikatę 400 zł na pierwszym semestrze studiów (ostania rata).

 

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jutrzenki 135.

Zasady kwalifikacji

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego

3400 zł za semestr I-III sem. - 566 zł miesięcznie (18 rat), 1500 zł za semestr IV sem. - 375 zł miesięcznie (4 raty)

Dodatkowe informacje

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o dostarczenie do Biura Rekrutacji podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Po odebraniu dokumentów z dziekanatu (dyplomu, suplementu), należy uzupełnić dokumenty w Biurze Rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja@uth.edu.pl, (22) 262 88 88.