University University of Technology and Economics / Faculty of Management and Finance

Kryminologia i kryminalistyka - Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia, st) - dla absolwentów

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-05-04 to 2020-10-30 23:59:59

Language

polish

Description

Studia II stopnia trwają 4 semestry dydaktyki.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w policji, służbach specjalnych, więziennictwie, w instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, a także w instytucjach pomocy społecznej, organach ds. bezpieczeństwa publicznego, służbach celnych, firmach ochroniarskich i detektywistycznych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • potrafi wskazywać sposoby realizacji czynności operacyjno-rozpoznawcze
    oraz dochodzeniowo-śledcze,
  • posiada umiejętność stosowania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki,
  • zna zasady współpracy ze służbami państw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości,
  • umie identyfikować zjawiska społeczne określane jako znamiona niezgodne z prawem.

UWAGA!

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, kontynuujący naukę w Uczelni, zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej. Absolwenci studiów I stopnia w UTH, przy kontynuacji nauki na studiach II stopnia, otrzymują 400 zł bonifikaty w czesnym na czwartym semestrze studiów. Ponadto absolwenci studiów I stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Logistyki lub Wydział Inżynieryjny UTH oraz Wydział Zamiejscowy w Płońsku zdający egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/2020 przy zapisie na studia II stopnia w UTH do 31 lipca otrzymują dodatkową bonifikatę 400 zł na pierwszym semestrze studiów (ostania rata).

 

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jutrzenki 135.

Admission rules

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Tuition fee

3400 zł za semestr, I-II sem. - 566 zł miesięcznie (12 rat), III-IV sem. - 680 zł miesięcznie (10 rat)

Additional information

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o dostarczenie do Biura Rekrutacji podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Po odebraniu dokumentów z dziekanatu (dyplomu, suplementu), należy uzupełnić dokumenty w Biurze Rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja@uth.edu.pl, (22) 262 88 88.