University University of Technology and Economics / Faculty of Management and Finance

Obsługa celna i logistyka międzynarodowa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, nst)

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (extramural) Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-05-04 to 2020-10-05 23:59:59

Language

polish

Description

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa skierowana jest do osób zainteresowanych aspektami celnymi, prawnymi i logistycznymi w handlu międzynarodowym.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa celnego,  zna istotę i zakres stosowania przepisów celnych w międzynarodowym obrocie towarowym oraz właściwie interpretuje przepisy prawa celnego w teorii i praktyce.

Swoje umiejętności będziesz mógł wykorzystać:

  • podczas pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, logistycznej oraz szeroko pojętym doradztwie celnym,
  • w administracji państwowej i samorządowej, w zakresie realizowanej polityki celnej i w służbach mundurowych, jako specjaliści ds. celnych, w tym w służbie celnej,
  • prowadząc własną działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie obsługi celnej biznesu. Zdobędziesz także wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia własnej działalności w obszarze handlu zagranicznego,
  • umiejętności nabyte podczas studiów, pozwalają również otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu agenta celnego,
  • pracując na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w przedsiębiorstwach logistycznych,
  • posiadając wiedzę, umiejętności i kompetencje będziesz gotowy do prowadzenia własnej firmy logistycznej, transportowej lub spedycyjnej.

 

UWAGA!

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.            

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jutrzenki 135.

Admission rules

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Qualification procedure for parallel studies

Kandydaci przenoszący się z innych uczelni proszeni są o dostarczenie karty przebiegu studiów do dziekanatu Uczelni.

Tuition fee

560,00 zł miesięcznie (10 rat)

Additional information

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie do Biura Rekrutacji dokumentów i podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja@uth.edu.pl, (22) 262 88 88.