University University of Technology and Economics / Faculty of Management and Finance

Bezpieczeństwo Smart City i państwa - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, nst)

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (extramural) Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-05-04 to 2020-10-05 23:59:59

Language

polish

Description

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

W czasach coraz większej dominacji technologicznej, bezpieczeństwo dotyczące zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa jest największym wyzwaniem przed jakim stoi człowiek. Wraz z tym rozwojem coraz większą uwagę będziemy musieli zwracać na bezpieczeństwo poszczególnych sektorów wspomagających życie człowieka.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania państwem i miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne, jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczynamy program kształcenia pozwalający rozwiązywać ewentualne problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne, zarówno na poziomie administracji rządowej jak i w jednostkach administracji samorządowej.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

 

UWAGA!

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.            

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jutrzenki 135.

Admission rules

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Qualification procedure for parallel studies

Kandydaci przenoszący się z innych uczelni proszeni są o dostarczenie karty przebiegu studiów do dziekanatu Uczelni.

Tuition fee

560,00 zł miesięcznie (10 rat)

Additional information

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie do Biura Rekrutacji dokumentów i podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja@uth.edu.pl, (22) 262 88 88.