University University of Technology and Economics / Faculty of Management and Finance

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia, st)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-05-04 to 2020-09-17 11:59:59

Language

polish

Description

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach bezpieczeństwa państwa oraz tych, w których organizacja bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych jest kluczowa dla ich działalności.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • rozumie, potrafi zdefiniować pojęcia „informacji”, „społeczeństwa informacyjnego”, „cyberterroryzmu”, przestępstwa - przy użyciu narzędzi komputerowych w sieci internetowej,
  • zna obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
  • potrafi wskazać instytucje bezpieczeństwa państwa i omówić ich kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • umie wskazać elementy infrastruktury krytycznej państwa dla których bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest kluczowe.

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

 

UWAGA!

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.           

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jutrzenki 135.

Admission rules

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Qualification procedure for parallel studies

Kandydaci przenoszący się z innych uczelni proszeni są o dostarczenie karty przebiegu studiów do dziekanatu Uczelni.

Tuition fee

560,00 zł miesięcznie (10 rat)

Additional information

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie do Biura Rekrutacji dokumentów i podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja@uth.edu.pl, (22) 262 88 88.