University University of Technology and Economics / Wydział Inżynieryjny

Budownictwo ogólne - Budownictwo (studia inżynierskie, st)

Level of study: special Form of study: full-time Duration: 3,5 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2020-05-04 to 2020-10-05 23:59:59

Language

polish

Description

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Ta specjalność na kierunku budownictwo skierowana jest do osób pragnących zdobyć kompetencje budowlane o możliwie uniwersalnym charakterze. Szczególny nacisk kładzie się na takie zagadnienia jak konstrukcje betonowe i metalowe, innowacyjne metody i wyroby w budownictwie, mechanizacja robót budowlanych itp. Projekt ten jest godzien zainteresowania w szczególności dla właścicieli i pracowników małych firm budowlanych i nie tylko.

Kierunek budownictwo realizujemy we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

 

UWAGA!

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.             

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jagiellońskiej 82F.

Admission rules

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Qualification procedure for parallel studies

Kandydaci przenoszący się z innych uczelni proszeni są o dostarczenie karty przebiegu studiów do dziekanatu Uczelni.

Tuition fee

620,00 zł miesięcznie (10 rat)

Additional information

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie do Biura Rekrutacji dokumentów i podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl, (22) 262 88 89.