Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej / Wydział Inżynieryjny

Budownictwo ogólne - Budownictwo (studia inżynierskie, st)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (inżynier) Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-04 do 2020-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Ta specjalność na kierunku budownictwo skierowana jest do osób pragnących zdobyć kompetencje budowlane o możliwie uniwersalnym charakterze. Szczególny nacisk kładzie się na takie zagadnienia jak konstrukcje betonowe i metalowe, innowacyjne metody i wyroby w budownictwie, mechanizacja robót budowlanych itp. Projekt ten jest godzien zainteresowania w szczególności dla właścicieli i pracowników małych firm budowlanych i nie tylko.

Kierunek budownictwo realizujemy we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

 

UWAGA!

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.             

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jagiellońskiej 82F.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Kandydaci przenoszący się z innych uczelni proszeni są o dostarczenie karty przebiegu studiów do dziekanatu Uczelni.

Wysokość czesnego

620,00 zł miesięcznie (10 rat)

Dodatkowe informacje

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie do Biura Rekrutacji dokumentów i podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl, (22) 262 88 89.