Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej / Wydział Inżynieryjny

Budowa i eksploatacja dróg - Budownictwo (studia inżynierskie, nst)

Poziom kształcenia: wyższe zawodowe (inżynier) Forma studiów: zaoczne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-04 do 2020-10-05 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia niestacjonarne trwają 8 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Ta specjalność na kierunku budownictwo skierowana jest do osób zainteresowanych projektowaniem, budową, eksploatacją, remontami oraz utrzymaniem dróg. Program kształcenia obejmuje takie zagadnienia jak projektowanie i budowa drogowych obiektów inżynierskich,  technologia budowy dróg, utrzymanie i zarządzanie drogami. Oferta wybiega w przyszłość ponieważ plany inwestycyjne w naszym kraju są wciąż ogromne - nie tylko w zakresie budowy autostrad i dróg ekspresowych lecz również w zakresie budowy tysięcy kilometrów dróg lokalnych oraz utrzymania nowych zasobów we właściwej kondycji.

Kierunek budownictwo realizujemy we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

UWAGA!

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.            

Zajęcia prowadzone są w Kampusie przy ul. Jagiellońskiej 82F.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Kandydaci przenoszący się z innych uczelni proszeni są o dostarczenie karty przebiegu studiów do dziekanatu Uczelni.

Wysokość czesnego

620,00 zł miesięcznie (10 rat)

Dodatkowe informacje

Po dokonaniu rejestracji prosimy w ciągu 7 dni o wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie do Biura Rekrutacji dokumentów i podpisanych formularzy rekrutacyjnych. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl, (22) 262 88 89.